За нас

ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ обединява потенцияла на  три организиции: ТОТАЛ КОНТРОЛГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН,   съчетавайки в едно дългогодишен опит,  утвърдени партньорски позиции и висок професионален ценз.

КОМПАНИЯТА е утвърден доствчик  на контролни услуги за : търговци, проиводители, транспортни  и спедиторски организации, митнически агенции, складови стопанства, товаро-разтоварни терминали, застрахователи и банкови институции и др., опериращи в един или няколко от секторите:

ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ обединява потенцияла на  три организиции: ТОТАЛ КОНТРОЛГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН,   съчетавайки в едно дългогодишен опит,  утвърдени партньорски позиции и висок професионален ценз.

КОМПАНИЯТА е утвърден доствчик  на контролни услуги за : търговци, проиводители, транспортни  и спедиторски организации, митнически агенции, складови стопанства, товаро-разтоварни терминали, застрахователи и банкови институции и др., опериращи в един или няколко от секторите:

Метали, сплави, руди, 
концентрати
още ...

Нефтопродукти и 
смазочни материали
още ...Селскостопански и 
зърнени продукти
още ...

Торове и подобрители 
на почвата
още ...

Промишлени
стоки
още ...

ДУНАВСКА СЪВРЕЙОРСКА КОМПАНИЯ е водеща  организация за независим стоков контрол, стокови оценки и екпертизи, притежаваща  27 - годишен опит в сферата на дейност , екип от доказани експерти и изградени дългосрочни партньорства.

Документираните резултати от контроллната дейност са  национално и международно признати.

ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ поддържа актуален сертификат за Управление на Системата по качество съгласно   ISO 9001:2015: Certificate No. 261086-2018 AQ-BGR-RvA/ DNV-GL