Услуги

 Дейността ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД е подчинена на следните принципи:

  • ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ: високо качество на контролната дейност, спазване на договорените срокове и методологията за провеждане на услугите.
  • ОБЕКТИВНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ: формулираните експертни заключения и резултатите от контролата дейност са обосновани, аргументирани, безпристрастни от страните по конкретната сделка, основани са на конкретни факти и състоянието на контролираните обекти в момента на провеждане на услугата.
  • КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ: поверителност на предоставената информация за стоките и организациите, проява на професионална етика и отговорност при изпълнение на услугите.