Въглища, кокс, пелети, биомаса

Дунавска Сървейорска компания ООД  има дългогодишен опит в извършванто на стоков котрол на Въглища, Кокс, Пелети, Биомаса.
В резултат на бързината и професионализма при провежане на услугите, ние се ползваме с доверието на клиените и сме уствърден доставчик услуги за нуждите на производствени предприятия, изпалзващи този вид стоки като суровина, търговски друества: Внсители, износители; ТЕЦ-ове; при изпълнение на Обществени поръчки.

Имаме доказан опит при:

  • Опробване на въглища, кокс, пелети, биомаса, доставяни с плавателни съдове, влакови компазиции – по утвърдена вътрено ружетвена методология, събразена с действащите мерждународни стандарти и законови разпораби; изчисляване на точност и отклонение, генериращи се в последствие в получените лабораторни показатели;
  • Измерване на партиди, транспортилани с речни и морски плавателни съдове чрез Дафт сървей: точостта на измерванията и прецизността на изчисленията много често са ставали причина да възлагане на арбитражни контроли при решаване на търговски и съдебни спорове;
  • Контрол по време на съхраниние под формата на насипи: мониторинг и свеовремеи мерки за предпазване от самозагряване и самозапалване;
  • Извършване на лабораторни изпитания качествени показатели в акредитирани български и международни лаборатории, спъред локализацията на стоката /възложителя/ спецификата на определяемите показатели.
  • Определяне количеств на насипи по геодезичен метод и отчитайки коефициент на насипна плътост;
  • Котрол по време на експедиране по партиди;
  • Зърнометричен анализ : разполагаме с пълен набор от сита според номиналния размер на отворите, анализите се извършват по утвърдена дружествена методология, съответстваща на българските и международни стандарти , позволяваща точен анализ на фракционния състав